DuyurularYKS

AYT Edebiyat En Çok Sorulan Eserler ve Yazarlar

AYT Edebiyat En Çok Sorulan Eserler ve Yazarlar

 

ÖSYM’nin özellikle son yıllarda sorduğu LYS Edebiyat sorularından oluşan en çok sorulmuş yazarlar veya eserlerden derlenen notumuza aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

AYT Edebiyat’ta En Çok Sorulan Yazar Ve Eserler

 

İslamiyet Öncesi ve İslamiyet Dönemi

 

Yusuf Has Hacip (Kutadgu Bilig )
Kaşgarlı Mahmut  ( Divan-ı Lügati’t Türk )
Yazarı belli değil  (Dede Korkut Hikayeleri )

 

Divan ve Halk Edebiyatı

 

Şeyhi (Harname, Hüsrev ü Şirin )
Ali Şir Nevai ( Mecalisü’n Nefais )
Şeyh Galip ( Hüsn ü Aşk )
Nabi ( Hayriyye, Hayrabad, Sur-name )
Nergisi ( Hamse )
Kâtip Çelebi ( Keşfü’z Zünun, Cihannüma )
Fuzuli ( Beng ü Bade, Leyla ile Mecnun, Su Kasidesi, Şikayetname, Hadikatü’s Süeda, Mektubat, Sıhhat u Maraz, Heft Cam )
Baki (Kanuni Mersiyesi, Hadis-i Erbain Tercümesi, Fazail-i Mekke )
Nedim ( Divan )
Ahmedi ( İskendername )
Mevlana ( Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fih-i Ma-Fih, Mecalis-i Seba, Mektubat )
Aşık Paşa ( Garipname )
Mercimek Ahmet ( Kabusname )
Yunus Emre ( Risaletü’n Nushiyye )
Hacı Bektaş Veli ( Makalat )

Tanzimat Edebiyatı

 

Namık Kemal ( İntibah, Cezmi, Celalettin Harzemşah, Gülnihal, Akif Bey, Zavallı Çocuk )
Recaizade Mahmut Ekrem (Araba Sevdası )
Semipaşazade Sezai ( Sergüzeşt )
Nabizade Nazım (Karabibik, Zehra )
Şemsettin Sami ( Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat )
Ahmet Mithat Efendi ( Felatun Bey’le Rakım Efendi )
Şinasi ( Şair Evlenmesi )

 

Servet-i Fünûn Edebiyatı

 

Halit Ziya Uşaklıgil ( Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar, Kırk Yıl )
Hüseyin Rahmi Gürpınar (Şıpsevdi, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, İffet, Metres, Cehennemlik, Şık )
Mehmet Rauf ( Eylül )
Hüseyin Cahit Yalçın ( Hayal İçinde )

 

Milli Edebiyat

 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu ( Kiralık Konak, Sodom ve Gomore, Yaban, Hep O Şarkı, Panorama, Nur Baba )
Halide Edip Adıvar ( Ateşten Gömlek, Sinekli Bakkal, Dağa Çıkan Kurt )
Reşat Nuri Güntekin ( Yaprak Dökümü, Yeşil Gece, Acımak, Anadolu Notları )
Ebubekir Hazım Tepeyran ( Küçük Paşa )
Ömer Seyfettin ( Efruz Bey )

 

 

Ahmet Hamdi Tanpınar – Huzur
Necati Cumalı – Yağmurlar ve Topraklar
Ahmet Hamdi Tanpınar – Saatleri Ayarlama Enstitüsü 
Necati Cumalı – Tütün Zamanı
Vüsat O. Bener – Dost
Kemal Bilbaşar – Memo
Kemal Bilbaşar – Cemo
İnci Aral – Yeni Yalan Zamanlar 
Adalet Ağaoğlu – Ölmeye Yatmak 
Samim Kocagöz – Bir Çift Öküz 
Yusuf Atılgan – Anayurt Oteli 
Yusuf Atılgan – Aylak Adam 
Fakir Baykurt – Tırpan   
Fakir Baykurt – Kaplumbağalar
Fakir Baykurt – Yılanların Öcü
Cemil Meriç – Bu Ülke 
Orhan Pamuk – Kara Kitap 
Orhan Kemal  – Bereketli Topraklar Üzerinde 
Halikarnas Balıkçısı – Aganta Burina Burinata  
Orhan Kemal – Hanımın Çiftliği  
Orhan Kemal – Arkadaş Islıkları  
Yaşar Kemal – Ortadirek 
Yaşar Kemal – Ağrı Dağı Efsanesi
Yaşar Kemal – Yer Demir Gök Bakır 
Kemal Tahir – Devlet Ana 
Kemal Tahir – Rahmetli Yolları Kesti 
Kemal Tahir – Kör Duman 
Kemal Tahir – Yorgun Savaşçı 
Kemal Tahir – Kurt Kanunu 
Necati Cumalı – Acı Tütün  
Peyami Safa – Dokuzuncu Hariciye Koğuşu 
Peyami Safa – Matmazel Noraliya’nın Koltuğu 
Peyami Safa –  Fatih-Harbiye 
Peyami Safa – Sözde Kızlar
Talip Apaydın – Sarı Traktör 
Talip Apaydın – Define 
Atilla İlhan – Sokaktaki Adam 
Atilla İlhan – Kurtlar Sofrası  
Memduh Şevket Esendal – Ayaşlı ve Kiracıları
Haldun Taner – Keşanlı Ali Destanı 
Tahsin Yücel – Sonuncu 
Oğuz Atay – Tutunamayanlar 
Fürûzan – Parasız Yatılı 
Tarık Dursun K. – Kopuk Takımı 
Tarık Buğra – Osmancık 
Tarık Buğra – Küçük Ağa 
Tarık Buğra – Siyah Kehribar 
Pınar Kür – Bir Deli Ağaç  
Sabahattin Ali – Kuyucaklı Yusuf 
Ferit Edgü – Çığlık 

 

AYT Edebiyat En Çok Sorulan Eserler ve Yazarlar

 

AYT Edebiyat Soru Çıkabilecek Önemli Eserler

           ESER ADI                                                               ESER  YAZARI
Ayaşlı Ve Kiracıları Memduh Şevket Esendal
Araba Sevdası Recaizade Mahmut Ekrem
Aşk-I Memnu Halit Ziya Uşaklıgil
Ateşten Gömlek Halide Edip Adıvar
Ankara Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Ağrı Dağı Efsanesi Yaşar Kemal
Acı Tütün Necati Cumalı
Amat İhsan  Oktay Anar
Araf Elif Şafak
Aşk Elif Şafak
Aganta Burina Burinata Halikarnas Balıkçısı
Anayurt Oteli Yusuf Atılgan
Aylak Adam Yusuf Atılgan
Acımak Reşat Nuri Güntekin
Bir Düğün Gecesi Adalet Ağaoğlu
Bereketli Topraklar Üzerinde Orhan Kemal
Benim Adım Kırmızı Orhan Pamuk
Bir Gün Tek Başına Vedat Türkali
Bugünün Saraylısı Refik Halit Karay
Bozkırdaki Çekirdek Kemal Tahir
Bir Bilim Adamının Romanı Oğuz Atay
Bir Tereddüdün Romanı Peyami Safa
Beyaz Gemi Cengiz Aytmatov
Cezmi Namık Kemal
Cemo Kemal Bilbaşar
Can Şenliği Abbas Sayar
Çalıkuşu Reşat Nuri Güntekin
Devlet Ana Kemal Tahir
Drina’da Son Gün Faik Baysal
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Peyami Safa
Eylül Mehmet Rauf
Esir Şehrin İnsanları Kemal Tahir
Felatun Bey’le Rakım Efendi Ahmet Mithat Efendi
Fatih Harbiye Peyami Safa
Fikrimin İnce Gülü Adalet Ağaoğlu
Gurbet Kuşları Orhan Kemal
Gül Yetiştiren Adam Rasim Özdenören
Hüküm Gecesi Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Huzur Ahmet Hamdi Tanpınar
Hanımın Çiftliği Orhan Kemal
Her Gece Bodrum Selim İleri
Halas Mehmet Rauf
Hayal İçinde Hüseyin Cahit Yalçın
Irazca’nın Dirliği Fakir Baykurt
İbrahim Efendi Sokağı Samiha Ayverdi
İntibah Namık Kemal
İnce Memed Yaşar  Kemal
Kalpaklılar Samim Kocagöz
Karabibik Nabizade Nazım
Kayıp Aranıyor Sait Faik Abasıyanık
Kaplumbağalar Fakir Baykurt
Kürk Mantolu Madonna Sabahattin Ali
Kurt Kanunu Kemal Tahir
Keşanlı Ali Destanı Haldun Taner
Kırık Hayatlar Halit Ziya Uşaklıgil
Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç Hüseyin Rahmi Gürpınar
Kiralık Konak Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Küçük Ağa Tarık Buğra
Kara Kitap Orhan Pamuk
Kuyucaklı Yusuf Sabahattin Ali
47’liler Füruzan
Kurtlar Sofrası Atilla İlhan
Korsan Çıkmazı Nezihe Meriç
Mahur Beste Ahmet Hamdi Tanpınar
Mai Ve Siyah Halit Ziya Uşaklıgil
Matmazel Noraliya’nın Koltuğu Peyami Safa
Muhadarat Fatma Aliye
Nur Baba Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Onlar Da İnsandı Cengiz Dağcı
Osmancık Tarık Buğra
Orta Direk Yaşar Kemal
Ötelerin Çocuğu Halikarnas Balıkçısı
Ölmeye Yatmak Adalet Ağaoğlu
Puslu Kıtalar Atlası İhsan Oktay Anar
Rahmet Yolları Kesti Kemal Tahir
Sinekli Bakkal Halide Edip Adıvar
Sodom Ve Gomore Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Saatleri Ayarlama Enstitüsü Ahmet Hamdi Tanpınar
Sergüzeşt Samipaşazade Sezai
Sevgili Arsız Ölüm Latife Tekin
Sarı Traktör Talip Apaydın
Sokakta Bahaeddin Özkişi
Siyah Kehribar Tarık Buğra
Şık Hüseyin Rahmi Gürpınar
Şıpsevdi Hüseyin Rahmi Gürpınar
Tütün Zamanı (Zeliş) Necati Cumalı
Tutunamayanlar Oğuz Atay
Tırpan Fakir Baykurt
Taaşşuk-I Talat Ve Fitnat Şemseddin Sami
Yaban Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Yedinci Gün Orhan Hançerlioğlu
Yılkı Atı Abbas Sayar
Yılanların Öcü Fakir Baykurt
Yaprak Dökümü Reşat Nuri Güntekin
Yeşil Gece Reşat Nuri Güntekin
Yalnızız Peyami Safa
Yer Demir Gök Bakır Yaşar Kemal
Yorgun Savaşçı Kemal Tahir
Yarın Yarın Pınar Kür
Zehra Nabizade Nazım

 

 

2018 AYT Türk Dili ve Edebiyat Konuları

 • Güzel Sanatlar ve Edebiyat
 • Metinlerin Sınıflandırılması
 • Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler
 • Şiir Bilgisi
 • Öğretici Metinler
 • Sözlü Anlatım Türleri
 • Edebi Sanatlar(Söz Sanatları)
 • Nazım Biçimleri ve Türleri
 • İslamiyet Kabulü Öncesi Türk Edebiyatı
 • İslami Dönem İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri
 • Oğuz Türkçesinin İlk Ürünleri
 • Halk Edebiyatı
 • Divan Edebiyatı
 • Tanzimat Edebiyatı
 • Servet-i Fünun Edebiyatı
 • Fecri-Âti Edebiyatı
 • Milli Edebiyat
 • Cumhuriyet Döneminde Türk Edebiyatı
 • Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatı
 • Edebi Akımlar
 • Dünya Edebiyatı
 • Türk Edebiyatı Eser Özetleri
 • Türk ve Dünya Edebiyatında ki İlkler

Sorumatik

Sorumatik Web Sitesi (Uygulaması) Kurucusu.Eğitim Uzmanı ve Yazar.Öğrencilere ücretsiz yardım etmeyi hedefleyen Yazar,Eğitimci,Mühendis.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün!